preloder
Związek Podhalan

Konkurs na tekst hymnu górali

dodał Administrator, 13 lutego, 2019

Wypowiedź na temat konkursu:

Prezes ZGZP Andrzej Skupień

Regulamin

W konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane. Każdy autor może przesłać maksymalnie dwa utwory, napisane na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem, czarnym kolorem, na papierze formatu A4. Każdy tekst winien być podpisany wyłącznie GODŁEM. Godło, imię i nazwisko oraz dokładny adres należy załączyć w osobnej kopercie. Jeden autor używa jednego godła.

 

Teksty spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą przez Jury . Jury składa się z Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce , Zarządu Głównego Związku Podhalan w Ameryce Północnej, Zarządu Głównego Związku Podhalan Kanadzie ,Zarządu Głównego Związku Podhalan w Austrii . Autor wybranego tekstu przekazuje prawa autorskie na rzecz organizatora.

Dla zwycięzcy konkursu Zarząd Główny przewiduje nagrodę rzeczową.

Termin nadsyłania utworów upływa 15 Kwietnia  2019 roku. Teksty prosimy przesyłać na adres:

Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce

Al. Tysiąclecia 35 34-400 Nowy Targ


Współpracujemy z:

PIYKNIE PYTOMY
przekaż 1% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia:  ZWIĄZEK PODHALAN W POLSCE
al. Tysiąclecia 35 pokój nr. 13, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 264 95 23 NR KRS: 0000050394

Konto nr: 18 8812 0005 0000 0000 0404 0001

Szybko i sprawnie.
Zachęcamy do samodzielnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000050394/?cel=Zarząd+Główny