Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Konkurs na tekst hymnu górali

Konkurs na tekst hymnu górali

Wypowiedź na temat konkursu:

Prezes ZGZP Andrzej Skupień

Regulamin

W konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane. Każdy autor może przesłać maksymalnie dwa utwory, napisane na maszynie, komputerze lub bardzo czytelnym pismem, czarnym kolorem, na papierze formatu A4. Każdy tekst winien być podpisany wyłącznie GODŁEM. Godło, imię i nazwisko oraz dokładny adres należy załączyć w osobnej kopercie. Jeden autor używa jednego godła.

Wraz z przysłanym utworem, każdy autor jest zobowiązany do podpisania
i przysłania do koordynatora konkursu następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z
1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie
utworów na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawa
autorskie łącznie z prawem do
wykorzystania moich utworów w procedurze konkursowej, w publikacjach
oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.

Teksty spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą przez Jury . Jury składa się z Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce , Zarządu Głównego Związku Podhalan w Ameryce Północnej, Zarządu Głównego Związku Podhalan Kanadzie ,Zarządu Głównego Związku Podhalan w Austrii . Autor wybranego tekstu przekazuje prawa autorskie na rzecz organizatora.

Dla zwycięzcy konkursu Zarząd Główny przewiduje nagrodę rzeczową.

Termin nadsyłania utworów upływa 15 Kwietnia  2019 roku. Teksty prosimy przesyłać na adres:

Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce

Al. Tysiąclecia 35 34-400 Nowy Targ