Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Powstał nowy Związek Podhalan, tym razem w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ! Gratulujemy !

Powstał nowy Związek Podhalan, tym razem w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ! Gratulujemy !

W niedzielę 1 grudnia 2019r. w Wielkiej Brytanii miała miejsce historyczna chwila. Mianowicie, zdeterminowana grupa górali założyła Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Zebranie założycielsko-wyborcze rozpoczęła uroczysta Msza Święta w polskim kościele pw. Chrystusa Króla w londyńskiej dzielnicy Balham, po czym wszyscy uczestnicy przemaszerowali na spotkanie do pobliskiego Klubu Orła Białego, prowadzonego przez menadżera Krzysztofa Gondka. To miejsce jest obecnie siedzibą związku. Związek Podhalan z Polski reprezentowali: prezes Andrzej Skupień wraz z małżonką oraz wiceprezes Piotr Gąsienica.

Podczas mszy świętej koncelebrowanej przez proboszcza ks. Władysława Wyszowadzkiego, ks. asystenta Michała Łatuszyńskiego oraz kapelana Związku w Anglii ks. Leszka Seweryna członkowie złożyli dary ołtarza. Homilie wygłosił Rektor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr. hab. Stanisław Dziekoński. Czytania, psalm oraz modlitwa wiernych przypadła w udziale gościom z Polski jak i również tutejszym góralom.

Podczas zebrania walnego Związek Podhalan w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej został utworzony jednogłośnie. Członkowie podczas głosowania tajnego dokonali wyboru prezesa, którym została Dominika Rzadkosz pochodząca z Bańskiej Wyżnej. Prezes spośród członków wybrała do Zarządu osoby, z którymi będzie współpracować: wiceprezes- Bogdan Cieniawski (Mszana Dolna), sekretarz- Piotr Dudzik (Wilczyce, gm. Dobra), skarbnik- Jolanta Rzadkosz (Bańska Wyżna), członek wspierający 1- Andrzej Oskwarek (Piekielnik), członek wspierający 2- Agnieszka Wyrostek (Szaflary).

Potrzeba jedności oraz promowania kultury góralskiej poza granicami Polski stworzyła piękne dzieło. Ojczyznę ma się w sercu, Ojczyznę kocha się stale, za Ojczyzną się tęskni, Ojczyźnie jesteśmy winni wiele. Związek Podhalan w Wielkiej Brytanii daje wielkie nadzieje, że kultura góralska nigdy nie zaginie. Tekst pragnę podsumować wierszem:

Matka Ziymia

Miłuj ziymie- Matke swojom
Miłuj ponad zyciy
Boś siy na niyj hań wychowoł
Kieś był małe dzieciy

Miłuj bracie ponad siyły
Miłujze Podhole
Cyś łosiedlył siy ka indziej
Stale ześ górolem

Miłuj gware i zwycaje
Dumom uniesiony
A i miłuj Pana Boga
Z kozdyj świata strony

Nie zabacuj ześ górolem
Hań na łobcyj ziymi
Bo kie mos w sercu Ojcyzne
Toś pomiędzy swymi….

Autor tekstu i wiersza- Prezes Związku Podhalan w ZKWBiIP- Dominika Rzadkosz.