Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Górale Czadeccy

Jesteś tutaj:
Górale Czadeccy
Fot. „Górale Czadeccy” – Archiwum ZP

Górale Czadeccy – Ich podstawowym obszarem zasiedlenia jest dorzecze górnej Kisucy na Słowacji. Grupa ta wytworzyła się z prądów osadniczych prowadzących w XVI w. ze Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Znaczna część górali czadeckich w XIX wieku wyjechała na Bukowinę, obecnie stanowiącą pogranicze ukraińsko – rumuńskie, skąd w końcu XIX kolejne grupy zasiedliły północną Bośnię i Slawonię (b. Jugosławia). Największe miasta regionu Górali Czadeckich: Czadca i Turzovka.
Dwa wieki wychodźstwa górali czadeckich utrwaliły odrębny charakter tej grupy etnograficznej, różny od grup z których ta się wytworzyła, a także z nowymi wpływami – rumuńskimi i ukraińskimi w miejsce słowackich.
Gwary czadeckie charakteryzują się wpływami małopolskimi, śląskimi i języka słowackiego. Należy jeszcze wspomnieć, że poza Czadeckiem, polskie gwary czadeckie są w użyciu w polskich wsiach na Bukowinie Rumuńskiej i wśród reemigrantów z Rumunii w Polsce, Czechach i na Słowacji.
Oddział Górali Czadeckich ZP powołany został w Złotniku na granicy Łużyc i Dolnego Śląska, przez górali czadeckich repatriowanych z Bukowiny rumuńskiej.

Opracował: Julian Kowalczyk