Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Spotkanie opłatkowe Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

Spotkanie opłatkowe Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan

W ostatnią niedzielę na spotkanie opłatkowe zaprosił Oddział Pieniński Związku Podhalan.

Rozpoczęła je uroczysta Msza św. koncelebrowana w szczawnickim kościele o godz. 12, pod przewodnictwem kapelana Za-rządu Głównego ZP, proboszcza z Ochotnicy Górnej – ks. dr Stanisława Kowalika. W koncelebrze udział wzięli: proboszcz szczawnickiej parafii ks. dr Tomasz Kudroń, kapelan OP ZP ks. Grzegorz Salamon, kapelan senior ks. Józef Słowik oraz ks. Jacek Słowik, który wygłosił do zebranych słowo Boże. Oparł się w nim o analizę znanej góralskiej pastorałki „Hej, ponad regle, turnicki…”, by wykazać ścisły związek górali i ich kultury z religią katolicką, od czasu przyjęcia sakramentu chrztu św. , a górali szczawnickich szczególnie od czasu konsekracji kościoła parafialnego p.w. św. Wojciecha w 1892r. ,po dzień dzisiejszy. Kazanie było przeplatane gwarą i pełne podziękowań dla osób i instytucji zaangażowanych w kultywowanie tradycji. Gości przywitała prezes Oddziału Pienińskiego Elżbieta Wiercioch, a w liturgię włączyli się zarówno członkowie OP, jak i zaproszeni goście, w tym Kapela „Jaworcanie” z Jaworek i Orkiestra Dęta OSP. Na uroczystość przybyły licznie ze sztandarami delegacje innych oddziałów ZP: z Oświęcimia, Żywca, Nowego Targu, Łopusznej, Krościenka, Tylmanowej, Ochotnicy Górnej i Dolnej, Obidzy oraz przedstawiciele organizacji, z którymi Podhalanie współpracują. Nie zabrakło władz Miasta i Gminy Szczawnica: burmistrza Grzegorza Niezgody, wiceburmistrza Tomasza Moskalika, przewodniczącego Rady Miejskiej Kazimierza Zachwiei i sekretarza miasta Tomasza Ciesielki. Przybył także sena-tor i honorowy prezes ZG ZP Jan Hamerski oraz członek prezydium ZG ZP w Polsce Piotr Gąsienica. Podczas mszy św., w poczet członków Oddziału Pienińskiego zostały przyjęte trzy osoby: Monika i Sławomir Piwońscy oraz Andrzej Majerczak, którzy złożyli ślubowanie w obecności sztandaru OP ZP i otrzymali z rąk prezes E. Wiercioch legitymacje członkowskie.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości w pochodzie ze sztandarami udali się do restauracji „Halka”, by kontynuować spotkanie. Po błogosławieństwie udzielonym przez kapelana ks. dr Kowalika, zebrani przełamali się opłatkiem, składając sobie najlepsze życzenia i spożyli obiad. Zabrzmiały kolędy w wykonaniu „Jaworcan” i orkiestry dętej, do których wszyscy ochoczo się włączali. Podczas spotkania opłatkowego była okazja, by uhonorować historyczny sukces reprezentacji uczniów szczawnickich szkół, z których aż piątka została laureatami XL Przeglądu Młodych Recytatorów i Gawędziarzy im. Andrzeja Skupnia Florka w Białym Dunajcu. W gronie tym znalazły się: wyróżnione – Weronika Marciszewska z Gimnazjum Publicznego, Dagmara Dulak ze Szkoły Podstawowej w Szlachtowej i Izabela Wiercioch ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zdobywczyni III miejsca w kategorii gawędziarzy kl. 0-III Klara Słowik i zwyciężczyni w kategorii recytatorów kl. IV-VI Aleksandra Zachwieja, obie z SP nr1. Dziewczynki zaprezentowały po jednym z wierszy oraz gawędę, zyskując gorące brawa publiczności. Swoje specjalne podziękowania wręczył także burmistrz Grzegorz Niezgoda oraz prezes Elżbieta Wiercioch. Ten sukces to także zasługa rodziców, którzy kultywują tradycje góralskie, pań nauczycielek – Anny Gąsienicy z SP nr 1 i Katarzy-ny Ciesielki z GP, które przygotowały uczennice do występu oraz byłej prezes OP ZP Stanisławy Wiercioch, która w zeszłym roku w Białym Dunajcu, zwróciła uwagę jury na odmienność gwary pienińskiej i jej charakterystyczne cechy. Teraz nasze młode przedstawicielki zostały nareszcie odpowiednio ocenione i… docenione!
Podczas spotkania rozdawane były kalendarze ZP na rok 2016 oraz zbierane wolne datki na rzecz dokończenia budowy nowej siedziby oddziału. Góralski opłatek zakończył się wspólną zabawą przy dźwiękach muzyki dyskotekowej. Dziękujemy za wspaniałą gościnę.

Źródło: http://szczawnica.naszgok.pl

Zdjęcia oraz tekst w linku poniżej:
http://szczawnica.naszgok.pl/n,spotkanie-oplatkowe-pieninskiego-oddzialu-zwiazku-podhalan