Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Przygotowania do LI Nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan

Przygotowania do LI Nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan

W minioną niedzielę 9 lutego br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce, na którym został powołany nowy Kapelan Zarządu Głównego, wywodzący się z diecezji bielsko-żywieckiej ks. Adam Ciapka. Posiedzenie poświęcone było przede wszystkim przygotowaniom do LI Nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan podczas, którego zostaną dokonane zmiany w dotychczas obowiązującym Statucie ZP.

Przewodniczący Komisji statutowej kol. Andrzej Sasuła, prezes Oddziału w Makowie Podhalańskim przedstawił zebranym proponowane zmiany w Statucie Związku Podhalan. Wszystkich Prezesów Oddziałów, którzy nie byli obecni na posiedzeniu oraz delegatów na Zjazd Podhalan zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, które przedstawione zostaną podczas LI Nadzwyczajnego Zjazdu Podhalan.
Wszystkim zainteresowanym przedstawiamy Statut wraz z proponowanymi
zmianami.

Załącznik: Statut 2019 propozycje zmian po KRS KomStat i Prezydium sztandar ZP