Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce

10 Lutego 2017 roku odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce. Członkowie Zarządu spotkali się w Domu Podhalan w Ludźmierzu.

Obrady prowadził Prezes Andrzej Skupień. Na początku został przedstawiony nowopowstały oddział w Jazowsku, który liczy 60 członków. Prezesem został wybrany Jan Biel , I Vice-Presem Marek Łączycki, II Vice-Presem Józef Kołodziej, Sekretarz Magdalena Duda, Skarbnik Lucyna Stec.

Podjęto uchwałę o nadaniu kolejnego sztandaru Góralom Żywieckim, oraz omówiono Organizacje II Konferencji dotyczącej wychowania regionalnego.

Zebranie podjęło również temat przygotowań do Konferencji Naukowej w Czarnym Dunajcu pod tytułem ,,Jedność w różnorodności. Tradycje kulturowe polskiej góralszczyzny”.

Podjęto decyzję o dacie 48 Zwyczajnego Zjazdu Podhalan, który odbędzie się w dniach 8-9 Lipca 2017 roku w Domu Podhalan w Ludźmierzu.

Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce Andrzej Skupień zaproponował, że uchwalanie zmian statutowych odbędzie się również na zwyczajnym zjeździe, zaś komisja statutowa powołana do wypracowania tych zmian, musi zdążyć z przekazaniem materiałów do oddziałów tak by one mogły przepracować je i wydać swoje opinie na piśmie przed Zjazdem. Do udzielania wszelkich informacji na temat zmian statutowych upoważnieni są wyznaczeni przez Prezesa członkowie Prezydium ZG.

Na zakończenie omówiono organizacje pomocy dla zespołu folklorystycznego z Kazachstanu.