Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Edward Żarnowski ponownie wybrany na prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce – Zdroju

Edward Żarnowski ponownie wybrany na prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce – Zdroju

Edward Żarnowski będzie pełnił funkcję prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce-Zdroju przez kolejną kadencję. Wybrany został 49 głosami przy 1 wstrzymującym się podczas niedzielnego (05.02.2017) walnego zebrania Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan.

Zanim przystąpiono do głosowania wspomniano zmarłych członków ZP, których pamięć uczczono minutą ciszy. Prezes Edward Żarnowski przedstawił podsumowanie swojej 3 – letniej kadencji. Wspominał o sukcesach Gorczańskiego Oddziału, o imprezach okolicznościowych, w których Związek był organizatorem lub brał czynny udział. Dziękował za dotychczasową współprace z zarządem oraz z zespołami Robcusie, Robcanie działającymi przy oddziale.

Podczas spotkania wybrany został także nowy zarząd, w skład którego weszli Wiktor Zachwieja – wiceprezes, Kazimierz Zapała – wiceprezes, Mateusz Kapłon – sekretarz, Teresa Wójciak – skarbnik, Józef Kielusiak, Barbara Krusinowska, Krystyna Diurczak, Krzysztof Majda i Julian Chrustek.

W skład komisji rewizyjnej weszli: Anna Cermuga, Antoni Szeląg i Stefan Gacek.

Sąd koleżeński stanowic będą Janowicz Tomasz, Edmund Żak i Stefan Gacek.

Historia Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan spisana przez Kazimierza Zapałę:

Ideą przewodnią Związku Podhalan jest myślenie lokalne, regionalne i makroregionalne oparte na filarach kultury narodowej i europejskiej, otwarcie na świat z szacunkiem dla własnej kultury i wartości chrześcijańskich które były i są podstawą istnienia Górali Gorczańskich.

Gorczański Oddział Związku Podhalan w Rabce powstał w 1930 roku, powstał nie tylko w sercach ale i w głowach, to było po prostu widać w Rabce i w okolicy. Ojcem założycielem był Jan Janota.

Do najważniejszych osiągnięć Gorczańskiego Oddziału w okresie przedwojennym należą : utworzenie sekcji dorożkarskiej, sekcji narciarskiej, sekcji hafciarskiej, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz budowa skoczni narciarskiej w Rabce na górze Grzebień , której otwarcia dokonał osobiście Bronisław Czech.

Członkowie i założyciele Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan wspierali finansowo powstanie schronisk najlepszym przykładem jest Luboń Wielki.

Od 1939r. do 1945 członkowie Oddziału uczestniczyli w życiu patriotycznym kraju, biorąc udział w wojnie z najeźdźcą hitlerowskim, walczyli w kampanii wrześniowej, a potem w oddziałach partyzanckich Podhala. To chlubna karta działalności górali gorczańskich.

Okres Stalinowski nie był dobrym czasem do pokazania osiągnięć i do dalszego rozwoju i działania Oddziału Gorczańskiego, dopiero po roku 1956 sytuacja nieco się zmieniła tzw. odwilż dotarła również w góry to pozwoliło na odkurzenie nie tylko instrumentów ale i zwyczajów.

W 1960 r., po 21 latach przerwy Oddział został reaktywowany przez Jana Janotę, pierwszym Prezesem został Józef Mlekodaj. Kolejnymi prezesami byli: Jan Kapłon, Zbigniew Dziechciowski, Zbigniew Kopytek, Józef Kapłon, Józef Dobrzański, Jan Majda, Krzysztof Majda, Michał Świerczek, Antoni Rapacz, Waldemar Zając, Teresa Wójciak a obecnie prezesem jest Edward Żarnowski.

W 1960r. został utworzony Zespół Regionalny Pieśni i Tańca, chwilę działał bez nazwy, przemianowany później na Zespół „Kropianka”. Kolejną kartą historii jest Dziecięcy Zespól Robcusie, spadkobierca Kropianki, w którym ok. 100 dzieci zdobywało i zdobywa nie tylko wiedzę o regionie, ale też uczy się zwyczajów i obrzędów naszych ojców i dziadków. Obydwa zespoły występowały na wielu koncertach w Polsce ale też w innych krajach Europy. Trzecim działającym zespołem to Zespól Robcany, najmłodszy organizm oddziału gorczańskiego który skupia wszystkich dorosłych nie tylko związkowców ale też tych przychodzących z Miasta potańczyć, pośpiewać i łyknąć trochę innej kultury, nie tej internetowej ale naturalnej świeżej. Nagrody i wyróżnienia dla zespołów można zobaczyć w siedzibie Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan w Rabce- Zdroju ul. Podhalańska 6.

Jednym z większych osiągnięć Oddziału jest Siedziba, która powstała w latach 60-tych w budynku starej szkoły. Tylko dzięki pracy członków Związku stanowi dziś wizytówkę Oddziału i jest miejscem w którym gromadzą się nie tylko sympatycy góralszczyzny ale również członkowie innych Stowarzyszeń.

Sztandary pod którymi działa Gorczański Oddział stanowią jego chlubę, najstarszy z nich pochodzi z roku 1932, jego replika została poświęcona w roku 1991.

Jako jeden z nielicznych Oddziałów posiadamy trzy sztandary , dwa Oddziału Gorczańskiego w Rabce – Zdroju i jeden Ogniska Związku w Chabówce, które powstało w 2001r. jego Prezesem został Józef Wójciak a obecnie funkcję pełni Krzysztof Wójciak.

Gorczański Oddział współpracował także z najstarszym Związkiem Polonii w Austrii „Strzecha”, oraz Krakowsko-Wiedeńskim Towarzystwem Kulturalnym. Owocem tej współpracy były wyjazdy do stolicy Austrii zespołu „ Robcusie ‘’ na imprezy organizowane dla tamtejszej Polonii a koronacją tej współpracy było prowadzenie Dożynek w 2001r na Wzgórzu Kahlenberg w 318 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej.

Coroczna organizacja festynów w dn.22 lipca / Odpust w Parafii Marii Magdaleny w Rabce / zmobilizowało członków Oddziału do wybudowania szałasu na rabczańskiej targowicy, tak aby bez względu na pogodę można się było bawić. W tym szałasie corocznie odbywa się uroczysta modlitwa w dniu i godzinie śmierci Papieża Polaka Jana Pawła II, zakończona paleniem watry i pochodem z pochodniami pod głaz papieski w Ogrodzie Różańcowym Parafii Marii Magdaleny.

W roku 2015 Oddział obchodził 85 – lecie swojego istnienia i jak na staruszka trzyma się krzepko „ i jesce nieroz hibnie jak trza bedzie”. Do oddziału należy ok. 200 członków. Dziecięcy zespól „ Robcusie” i dorosłych „Robcanie” rozwija się jak nigdy dotąd, nie tylko tanecznie i wokalnie. Dzieci uczą się gry na instrumentach regionalnych pod kierunkiem instruktora który uczy grać nie tylko smyczkiem ale też sercem.

Osoby dorosłe w każdy piątek mogą w świetlicy związkowej uczyć się tańca i śpiewu góralskiego bezpłatnie, pod okiem instruktorów oddziału gorczańskiego.

Gorczański Oddział Związku Podhalan w Rabce – Zdroju współpracuje z Urzędem Miasta, Jednostkami Kultury, Organizacjami Pozarządowymi, Parafiami w organizacji imprez promujących Miasto Dzieci Świata. Jest trwałym elementem krajobrazu rabczańskiego, niezastąpionym organizatorem i uczestnikiem nie tylko świąt kościelnych ale i świąt historycznych i patriotycznych, które odbywają się na terenie Miasta ale i też poza jego granicami.

Fot. Janusz Kubasiak
www.foto-kubasiak.eu

Źródło:
http://rabka24.info/