Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
II termin naboru tekstów na Hymn Górali

II termin naboru tekstów na Hymn Górali

Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce uprzejmie informuje, że w związku z niewyłonieniem laureata tekstu na Hymn Górali zostaje ogłoszony II termin naboru tekstów. Prace należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2019r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu tekstu do biura Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce.

Przepisy dotyczące prac
1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 teksty napisane dowolną techniką, w sposób czytelny.

2. Do konkursu można zgłaszać jedynie oryginalne teksty, wcześniej niepublikowane i nienagradzane.

3. Wszystkie zgłoszone utwory muszą być opatrzone pseudonimem lub godłem tzn. grafiką. Nie należy podpisywać utworu żadną informacją, która mogłaby wskazywać kim jest autor tekstu.

4. Do utworu opatrzonego pseudonimem lub grafiką należy dołączyć kopertę również opatrzoną owym pseudonimem lub godłem, w której powinny znaleźć się dane autora w celu identyfikacji
w przypadku nominacji na zwycięski tekst.

5. Powyższe dane będą dostępne wyłącznie dla organizatora, aż do chwili wyłonienia zwycięzcy.

6. Tematyka utworów powinna nawiązywać do historii Związku Podhalan w Polsce oraz jego zróżnicowania regionalnego pod względem członków pochodzących z różnych subregionów Polski. Utwór powinien łączyć wszystkie cztery Związki Podhalan tj. Związek Podhalan w Polsce, Związek Podhalan w Północnej Ameryce, Związek Podhalan w Kanadzie, Związek Podhalan w Austrii wraz z otwarciem na inne kraje, w których w przyszłości może powstać Związek Podhalan.

7. Utwory należy przesłać na poniższy adres:
Związek Podhalan w Polsce Zarząd Główny
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
Z dopiskiem „KONKURS NA HYMN GÓRALI”

8. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor jest zobowiązany do podpisania i przysłania do koordynatora konkursu następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie utworów na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich utworów w procedurze konkursowej, w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.

9. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.

10. Zwycięzca konkursu zobowiązany będzie do przeniesienia  autorskich praw majątkowych do utworów słownych na rzecz organizatora w pełnym zakresie na podstawie odrębnej umowy

11. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów. Autorzy tekstów przesłanych w I terminie w celu odzyskania prac proszeni są o kontakt pod numerem telefonu 530 386 403.

Załączniki: