Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Oddział Pieniążkowice

Jesteś tutaj:
Oddział Pieniążkowice

Oddział Pieniążkowice

Data powstania Oddziału: 05.06.1932 r., powojenna reaktywacja: 17.01.2005 r.

Skład Zarządu Oddziału:

Prezes –Władysława Maśnica

Wiceprezesi – Janina Aniela Gal, Monika Kowalik

Sekretarz – Janina Ciślak

Zastępca Sekretarza – Monika Ligas

Skarbnik – Jolanta Aniela Kurczak

Chorąży – Jan Kęsek, Łukasz Glista

Członkowie Zarządu – Maria Potoczak, Zofia Tomasik

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

Przewodniczący – Grażyna Komperda

Zastępca Przewodniczącego – Stanisława Fiedor

Sekretarz – Stanisława Dusza

Członkowie Komisji Rewizyjnej – Zofia Mazur, Karolina Bielak

Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału:

Przewodniczący – Anna Bielak

Zastępca Przewodniczącego – Jan Gawron

Sekretarz – Halina Kęsek

Członkowie Sądu Koleżeńskiego – Łukasz Glista, Stanisław Bobek

Działalność Oddziału:

 

Oddział ZP bierze udział w uroczystościach kościelnych, zapewniając oprawę mszy świętych oraz w uroczystościach państwowych i związkowych. Oddział ZP w Piekielniku współpracuje z miejscową parafią, Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu i Wójtem Gminy Czarny Dunajec.

Przy Oddziale ZP w Pieniążkowicach działa zespół „Żeleźnica”

Do zespołu należy 40 osób w przedziale wiekowym: od 6 lat do 50 lat.

Kierownik zespołu -Władysława Maśnica. Instruktorzy -Anna Mrowca, Adam Solarczyk. Zespół posiada własną kapele, której instruktorem jest Dawid Grelok.

Osiągnięcia zespołu w 2016 Roku:
„Przeziyracka Młodych Toniecnikow i Śpiywokow w Ratułowie”:
kategoria I

I miejsce–taniec solowy
Kategoria II taniec zbójnicki- wyróżnienie

SPECJALNE WYRÓŻNIENIE DLA nojlepsyj toniecnicy Emili Górki

Kategoria II
taniec zbójnicki wyróżnienie

*Konkurs tańca solowego i zbójnickiego w Białym Dunajcu:

W kategorii I
Wyróżnienie- taniec solowy Hubert Mastela i Emilia Górka

Kategoria II
Wyróżnienie- taniec solowy Mateusz Stopka i Karolina Hajnos