Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Oddział Ochotnica Górna

Jesteś tutaj:
Oddział Ochotnica Górna

Oddział Gorczański w Ochotnicy Górnej

Data powstania Oddziału: 12.07.1981 r.

Skład Zarządu Oddziału:

Prezes – Piotr Król

Wiceprezes – Krzysztof Dobrzyński

Sekretarz – Bożena Jagieła

Skarbnik – Krystyna Faron

Zastępca Skarbnika – Magdalena Chryczyk

Chorąży – Stanisław Jagieła, Józef Czajka

Członkowie Zarządu – Maria Chryczyk, Krzysztof Czajka

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

Przewodniczący – Wiesław Maciąga

Członkowie Komisji Rewizyjnej – Maria Gancarczyk, Małgorzata Buczek

Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału:

Przewodniczący – Janina Król

Członkowie Sądu Koleżeńskiego – Monika Dobrzyńska, Maria Furca

Kapelan:

Ks. dr Stanisław Kowalik

Działalność Oddziału:

Przy Oddziale ZP w Ochotnicy Górnej działają zespoły regionalne „Ochotni” i „Mali Ochotni”, którego kierownikiem jest Krzysztof Dobrzyński oraz kapela „Ochotni”, której przewodniczy Józef Królczyk. Oddział ZP w Ochotnicy Górnej jest współorganizatorem miejscowych obchodów uroczystości państwowych i kościelnych oraz wydarzeń organizowanych w gminie. Oddział współpracuje z licznymi organizacjami, m.in. z : Kołem Gospodyń Wiejskich w Ochotnicy Górnej, Wiejskim Ośrodkiem Kultury w Ochotnicy Górnej, Gminą Ochotnica Dolna, OSP w Ochotnicy Górnej, Stowarzyszeniem „Odkrywamy Gorce”, IX Podhalańską Drużyną Harcerską im. Olgi i Andrzeja Malczewskich, Muzeum Lotnictwa w Krakowie, AGH w Krakowie, Polskie Towarzystwo Historyczne O/Nowy Targ, Skansenem „Studzionki”, Fundacją Szlaki Papieskie, Stowarzyszeniem „Wiecznie młodzi”, organizatorami „Gorce Ultra-Trail”, Górski Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Gorczańskim Klubem Motorowym w Ochotnicy.