Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Oddział Maruszyna

Jesteś tutaj:

Oddział Maruszyna

Data powstania Oddziału: 26.03.2017 r.

Skład Zarządu Oddziału:

Prezes – Krystyna Rychtarczyk-Szczypta

Wiceprezesi – Anna Rol, Andrzej Strama

Sekretarz – Grażyna Fatla

Skarbnik – Ludwika Cudzich

Chorąży – Małgorzata Nawalaniec

Członkowie Zarządu – Maria Monika Rychtarczyk, Janusz Rol, Tadeusz Zubek, Anna Mrowca

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Anna Repa

Wiceprzewodniczący – Maria Strama

Sekretarz – Danuta Strama

Członkowie Komisji Rewizyjnej – Jadwiga Karpiel, Jan Królczyk

Skład Sądu Koleżeńskiego:

Przewodniczący – Marcin Strama

Wiceprzewodniczący – Anna Królczyk

Sekretarz – Anna Strama

Członkowie Sądu Koleżeńskiego – Elżbieta Łukaszczyk, Krystyna Babiarz

Działalność Oddziału:

Przy Oddziale Związku Podhalan w Maruszynie działa Gminny Zespół Regionalny, którego kierownikami są Anna Mrowca i Andrzej Strama. Ponadto Oddział ZP w Maruszynie organizuje i współorganizuje szereg imprez związkowych, bierze udział w konkursach gminnych oraz współtworzy Gminny Przegląd Jasełek i Grup Kolędniczych wraz z Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Szaflarach, a także podejmuje działania mające na celu promocję kultury góralskiej czy angażuje się w akcje charytatywne. Górale z Maruszyny aktywnie uczestniczą także w uroczystościach kościelnych i państwowych. Wśród organizacji, z którymi współpracuje Oddział ZP w Maruszynie znajdują się: Koło nr 35 Maruszyna w Ameryce, GCKTiP w Szaflarach, SP im. św. Stanisława Kostki w Maruszynie Górnej, SP im. św. Jana Kantego w Maruszynie Dolnej, Parafie Rzymskokatolickie w Maruszynie i Szaflarach, OSP w Maruszynie i sąsiednie Oddziały Związku Podhalan.