Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Zmarł pierwszy prezes reaktywowanego po II wojnie światowej Krakowskiego Oddziału Związku Podhalan w Polsce

Zmarł pierwszy prezes reaktywowanego po II wojnie światowej Krakowskiego Oddziału Związku Podhalan w Polsce

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 lutego 2020 r. zmarł w Krakowie wybitny polski lekarz, naukowiec i humanista prof dr. hab med. Henryk Gaertner, pierwszy prezes aktywowanego po II wojnie światowej Krakowskiego Oddziału ZP.

Profesor Henryk Gaertner urodził się 23 marca 1922 r. w Lublinie w rodzinie o bogatych tradycjach prawniczych, muzycznych i humanistycznych. Szkołę podstawową i gimnazjum ukończył we Lwowie, a
liceum w Krakowie. W 1939 roku rozpoczął studia lekarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim przerwane przez II wojną światową i jego aresztowanie przez gestapo. Studia lekarskie ukończył w 1948 roku, a w 1951 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w Klinice Hematologicznej u prof. Juliana Aleksandrowicza. Równocześnie ukończył studia muzyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.
W latach 1960-61, jako stypendysta Fundacji Rockefellera kształcił się m.in. w Stanach Zjednoczonych, Francji i Niemczech, u boku takich sław jak prof. Jean Barnard. W 1971 r. Henryk Gaertner objął stanowisko ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych w Szpitalu oo. Bonifratrów (wówczas Szpitala Miejskiego im. Edmunda Biernackiego). W 1975 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku tytuł profesora zwyczajnego. Na początku lat 80. XX wieku, wspólnie z dr med. Andrzejem Kosiniakiem – Kamyszem utworzył pierwszą w kraju Katedrę i Klinikę Medycyny Wsi, która do dziś funkcjonuje w strukturach Szpitala Specjalistycznego im .J. Dietla w Krakowie. Profesor Gaertner kierował tą jednostką do 1994 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. Prof. Henryk Gaertner był nestorem polskiej hematologii i interny, wychowawcom wielu pokoleń lekarzy, autorem licznych monografii i podręczników medycznych, głównie z zakresu chorób wewnętrznych i hematologii, a także na tematy filozofii, etyki, deontologii lekarskiej i związków medycyny z muzyką, a także pionierem muzykoterapii. Był członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw ogólnolekarskich, specjalistycznych i kulturalno-oświatowych, m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Edukacji Psychosomatycznej, Stowarzyszenia Lekarzy Homeopatów, Polskiego
Towarzystwa Psychosomatycznego, członkiem honorowym Haute Académie Internationale de Lutéce, Académie Européenne des Arts, Club des Intellectuels Français, i wielu innych. Został odznaczony m.in.
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, medalami Gloria Medicinae oraz Medicus Magnus. Był honorowym członkiem Zakonu Bonifratrów. W dniu 95. urodzin prof. Henryk Gaertner został wyróżniony m.in. medalem 120-lecia Ruchu Ludowego oraz Złotym Krzyżem Małopolski.

Na ręce Rodziny śp. Henryka Zarząd Główny i członkowie Związku Podhalan w Polsce składają szczere kondolencje. Niech Bóg ukoi Wasz ból rozstania a śp. Henryk niech spoczywa w pokoju wiecznym.
Niech miłosierny Bóg nagrodzi jego ziemski trud i dobre serce.

……Ej byli chłopcy byli,
Ale sie minyli
I my sie miniemy
Po malućkiej chwili…….

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Będziemy informować o dalszych uroczystościach pogrzebowych.