Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Relacja z noworocznych Posiadów Opłatkowych w dniu 15 stycznia 2019 r.

Relacja z noworocznych Posiadów Opłatkowych w dniu 15 stycznia 2019 r.

Góralskie Posiady Opłatkowe
Artykuł z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik uczestniczył w Góralskich Posiadach Opłatkowych zorganizowanych przez Krakowski Oddział Związku Podhalan. Podczas wydarzenia wojewoda odczytał list, który do uczestników spotkania skierowała wicepremier Beata Szydło.
– Dziś, wspólnie kolędując, dzielicie się z bliskimi radością płynącą z tego wyjątkowego spotkania. Wyjątkowego, bo związanego z Waszą „małą Ojczyzną” i pięknem podhalańskich tradycji. (…) Proszę, przyjmijcie najlepsze życzenia dobrego zdrowia, sił i pogody ducha w codziennym życiu. Niechaj ten rok obfituje we wszelką pomyślność, a dzisiejsze wydarzenie niech napełni Wasze serca wiarą, nadzieją i miłością – napisała Beata Szydło.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w krakowskiej bazylice Ojców Karmelitów „Na Piasku”, którą w intencji członków i sympatyków Krakowskiego Oddziału Związku Podhalan sprawował bp Jan Szkodoń. Po niej w refektarzu klasztoru nastąpiło składanie życzeń i wspólne kolędowanie z zespołami: „Skaldowie”, „Skalni”, „Hamernik” i „Mali Hamernicy”.

Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl

Krakowski Oddział Związku Podhalan im. Włodzimierza Wnuka
Relacja z noworocznych Posiadów Opłatkowych w dniu 15 stycznia 2019 r.

15 stycznia 2019 r. u O. Karmelitów na Piasku, przy ul. Karmelickiej w Krakowie, odbyło się uroczyste spotkanie „Posiady opłatkowe”, którego gospodarzem był Krakowski Oddział Związku Podhalan im Włodzimierza Wnuka. W wieczornej Mszy św. , jaką sprawował i homilię wygłosił ks. Biskup Jan Szkodoń, asystowali : ks. prałat Władysław Zązel, Kapelan Zarządu Głównego Związku Podhalan, ks. prałat Jan Bielański i goszczący nas Przeor Zakonu O. Karmelitów Zbigniew Czerwień OCarm W uroczystej Mszy św. wziął udział Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, który złożył wszystkim życzenia i odczytał list, skierowany przez Panią wicepremier Beatę Szydło do uczestników spotkania :
„…Dziś, wspólnie kolędując, dzielicie się z bliskimi radością płynącą z tego wyjątkowego spotkania. Wyjątkowego, bo związanego z Waszą „małą Ojczyzną” i pięknem podhalańskich tradycji. (…) Proszę, przyjmijcie najlepsze życzenia dobrego zdrowia, sił i pogody ducha w codziennym życiu. Niechaj ten rok obfituje we wszelką pomyślność, a dzisiejsze wydarzenie niech napełni Wasze serca wiarą, nadzieją i miłością „..
W trakcie Mszy św. odbyło się ślubowanie nowo przyjętych do Związku Podhalan siedmiu członków. Po złożeniu uroczystej przysięgi dbania o …” zachowanie tradycji i piękna rodnej ziemi, o jej szlachetny rozwój duchowy i materialny, o dołożenie starań do umocnienia godności człowieka, rodziny, ziemi ojców i niepodległości Polski.., „, tradycyjnie ucałowali sztandar Związku Podhalan i otrzymali legitymacje członkowskie : Inka Jadwiga Bogucka, Stanisław Knutelski, Józefa Majerczak, Andrzej Palonek, Janina Szubryt, Jakub Ścisłowicz i Joanna Wnuk – Nazarowa. Przysięgę odebrał ks. kapelan Władysław Zązel przy pochylonej fladze Związku Podhalan, a towarzyszyli mu przedstawiciele najwyższych władz Związku : Andrzej Skupień, prezes Związku Podhalan w Polsce, Andrzej Napora wiceprezes Zarządu Głównego, Kazimierz Bielak, sekretarz Zarządu Głównego, Julian Kowalczyk, członek Prezydium Zarządu Głównego i zarazem wiceprezes Związku Polskiego Spisza oraz Stefan Majerczak, prezes Krakowskiego Oddziału Związku Podhalan.
Po Mszy św., w refektarzu klasztoru, zgromadzili się liczni goście i gospodarze spotkania, którymi byli członkowie Zarządu Oddziału : Bogusław Janczy, Janusz Konieczniak, Witold Wnuk, syn patrona Krakowskiego Oddziału Związku Podhalan oraz Jakub Ścisłowicz – delegat do spraw młodzieży. Jako gospodarze wystąpili także przedstawiciele Studenckiego Zes[polu Góralskiego „Skalni”, a także zespołów „Hamernik” i Mali Hamernicy” wraz z ich kierownictwem Anną i Kazimierzem Lassakami. Pośród znamienitych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Pienińskiego Oddziału Związku Podhalan z panią prezes Elżbietą Wiercioch i sztandarem Oddziału, Joanna Wnuk -Nazarowa-córka Patrona Oddziału. a także najstarsi członkowie Oddziału Krakowskiego, m.in. Aleksandra Szurmiak – Bogucka, Jadwiga Plucińska, Janusz Kamocki, Państwo Gumulscy i wielu innych.
Po przywitaniu gości i złożeniu serdecznych życzeń przez prezesa KOZP Stefana Majerczaka, przemówił prezes Zarządu Głównego Andrzej Skupień, który życzył wszelkiej pomyślności i owocnego działania wszystkim członkom Oddziału Krakowskiego, szczególnie w tym 2019 roku, w którym przypada jubileusz 100- lecia działalności Związku Podhalan w Polsce. Po nim w imieniu prezydenta miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, życzenia wszelkiej pomyślności złożyła pełnomocnik prezydenta, Anna Okońska – Walkowicz. Po jej wystąpieniu , ks. biskup Jan Szkodoń pobłogosławił opłatki, którymi w ślad za nim, winszując sobie nawzajem dobrego Nowego Roku, wszyscy zebrani składali wzajemnie najlepsze życzenia. Dały one początek części artystycznej spotkania, którego, wraz z prezesem Stefanem Majerczakiem prowadziła Halina Skupień, instruktor i członkini Rady Artystycznej Zespołu „Skalni”. Poprzedziła ją wzruszająca uroczystość wręczenia kwiatów honorowej członkini Związku Podhalan, Aleksandrze Szurmiak – Boguckiej. Tej zasłużonej , w pracy na rzecz krzewienia i dbałości o zachowanie tradycji w kulturze muzycznej regionów górskich, szeroko pojętego Podhala, etnomuzykolog, która niedawno obchodziła 90-lecie swoich urodzin, prezes Andrzej Skupień złożył serdeczne życzenia, a prezes Krakowskiego Oddziału Stefan Majerczak odczytał piękne góralskie życzenia. Serdecznie życząc, kwiaty również wręczyli Anna I Kazimierz Lassakowie z zespołu „Hamernik” i przedstawiciele „Skalnych”.
Jako pierwsi koncert rozpoczęli studenci z zespołu „Skalni”, pokazując fragment występu kolędniczego wraz z życzeniami i sypaniem ziarnem „Na scynście, na zdrowie”, pięknym śpiewem kolędowym i muzyką. Po nich śpiewali i występowali mali i duzi „Hamernicy”. Pośród zaproszonych znamienitych osób, przy pięknej muzyce i z góralską gościnnością zastawionych stołach, nie brakło również miłośników góralszczyzny, którzy w całej swej karierze muzycznej pamiętali o swoim podhalańskim pochodzeniu. Tego uroczystego wieczoru dla zebranych śpiewali swoje kolędowe utwory skomponowane m.in. do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego niezapomniani Andrzej i Jacek Zielińscy z zespołu „Skaldowie”. „Posiady oplatkowe” przebiegły w serdecznej atmosferze rozśpiewanej góralskiej braci, którą prezes Stefan Majerczak zaprosił na dalsze całoroczne comiesięczne spotkania Krakowskiego Oddziału, przedstawiając program obfity w ciekawe prelekcje, pokazy filmowe i góralskie śpiewy. Uczestnicy otrzymali również aktualne informacje o krakowskich zespołach góralskich: „Skalni”, „Hamernicy” i „Mali Hamernicy”, a także o Krakowskim Oddziale Związku Podhalan.

Sporządziła Inka Bogucka, rzecznik medialny