Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Posiedzenie Rady Naukowej Związku Podhalan

Posiedzenie Rady Naukowej Związku Podhalan

W dniu 23 marca 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Naukowej po jesiennych wyborach Zarządu Głównego. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, skupiając się na aktualizacji składu Rady oraz rozszerzeniu współpracy z Związkiem Podhalan. 

Do Prezydium Rady Naukowej Związku Podhalan zostali wybrani: prof. Stanisław Hodorowicz – przewodniczący Rady, sekretarz Katarzyna Fiedler (ZP Szaflary) oraz dr hab. Stanisława Trebunia Staszel (ZP Kraków) i dr hab. Anna Mlekodaj (Instytut Dziedzictwa Niematerialnego Ludów Karpackich – Ludźmierz).

Kierownictwo nad trzema sekcjami Rady zostało również wyznaczone:

  • Sekcja ogólna (rozwój Ziem Górskich, gospodarka i infrastruktura) – Jerzy Kapłon (Dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie)
  • Sekcja problematyki regionalnej (architektura, gwara, folklor, sztuka, literatura) – Krzysztof Gocał (ZP Poronin)
  • Sekcja problemów historyczno-społecznych – Bronisław Chowaniec-Leyczyk (ZP Poronin)

Szczególny nacisk położono także na planowaną organizację konferencji naukowych w nadchodzących miesiącach. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady – prof. Stanisław Hodorowicz wraz z Prezesem Zarządu Głównego ZP Julianem Kowalczykiem.