Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Konkurs „Kapliczki Małopolski_2019”

Konkurs „Kapliczki Małopolski_2019”

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Kapliczki Małopolski_2019” dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego.

W tym roku pula środków przeznaczona na powyższy cel wynosi 750 tys. zł.

Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia. Termin
złożenia dokumentacji upływa 13 marca br. (decyduje data wpływu do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego).

Celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych
obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego
Małopolski. Kapliczki, które znajdują się na prywatnym terenie, dzięki
nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu
terytorialnego również mogą liczyć na odnowienie. Kapliczki, przy
których będą wykonywane prace nie muszą figurować w rejestrze zabytków
województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami
artystycznymi i historycznymi.

Jeden wnioskodawca może złożyć maksymalnie dwa wnioski, z tym że każdy
będzie dotyczyć innego obiektu.

Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację jednego
zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu nakładów
koniecznych wykonania prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 25 000
zł.

W załączniku wzór wniosku.

Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne są biuletynie informacji
publicznej:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1552702,kapliczki-malopolski2019-konkurs-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-z-terenu-wojewodztwa-malopol.html

Załączniki: