Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Julian Kowalczyk nowym Prezesem Związku Podhalan w Polsce !

Julian Kowalczyk nowym Prezesem Związku Podhalan w Polsce !

W minioną sobotę 12 września br. odbył się pierwszy dzień LII Zjazdu Podhalan w Polsce. Podczas uroczystości 178 delegatów z 80 Oddziałów wybrało nowe władze Związku Podhalan w Polsce.
Prezesem naszej organizacji został Julian Kowalczyk, który pokonał swojego kontrkandydata Roberta Chowańca z Poroniańskiego Oddziału Związku Podhalan w Polsce przewagą 41 głosów.

Julian Kowalczyk podczas autoprezentacji podkreślał, iż pragnie aby wszyscy członkowie organizacji byli zaangażowani w tę często nie łatwą, społeczną prace. Zapewniał, że podczas swojej kadencji pragnie skupić się na słabych stronach Związku, których na szczęście jest nie wiele ale jednak są. Zapewniał delegatów, że postara się by każdy Oddział odczuł wsparcie Zarządu Głównego poprzez pomoc w usamodzielnieniu dobrze funkcjonującym Oddziałom m.in. przez wpisy do KRS, podjęcie przez nie samodzielnej działalności gospodarczej niezbędnej przy pozyskiwaniu środków budżetowych, unijnych. Jednym z głównych filarów stowarzyszenia są ludzie i praca społeczna. Nowo wybrany Prezes planuje przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla funkcyjnych członków ZP: sekretarzy, skarbników, chorążych itp. Niezbędne będzie również działanie na rzecz wprowadzenia w szeregi Związku Podhalan ludzi młodych ale również zachęcenia kolejnych pokoleń do pielęgnowania i podtrzymywania tradycji regionalnych.
Podczas LII Zjazdu Podhalan zostali wybrani również członkowie dwóch najważniejszych organów Związku Podhalan tj.: Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.

W skład Głównej Komisji Rewizyjne delegaci wybrali:
Juliana Stopkę – Oddział Orawski w Jabłonce
Stanisława Staszla – Oddział Suche
Jan Bukowski – Oddział Dzianisz
Anna Skupień – Oddział Poronin
Elżbieta Wiercioch – Oddział Górali Pienińskich w Szczawnicy

Natomiast na członków Głównego Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali:
Jan Pituła – Oddział Górali Żywieckich w Milówce
Józef Knap – Oddział Nowy Targ
Bożena Wawrzyniak – Oddział Łącko
Władysław Wójcik – Oddział Obidza
Stefan Majerczak – Oddział Kraków

Przed wyborami członków głównych władz Związku Podhalan LII Zjazd Podhalan udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Drugi dzień LII Zjazdu Podhalan w Polsce, który poświęcony będzie na podziękowanie osobom i instytucjom wspierającym naszą działalność oraz uhonorowanie zasłużonych działaczy organizacji, planowany jest na dzień 25 października br. w Wadowicach.

 

 

fot. Fot-Film Spisz Podhale

fot. Maria Młynarczyk