Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Jubileuszowe Święcone Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich w Rajczy

Jubileuszowe Święcone Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich w Rajczy

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dnia 1 maja 2016 roku odbyło się Święcone Związku Podhalan Oddziału Górali Żywieckich, które było obchodzone w czasie Jubileuszu 90 – lecia powstania Związku Podhalan na Żywiecczyźnie!

Przed Mszą Święta zaproszeni goście i poczty sztandarowe zebrały się przed Urzędem Gminy w Rajczy, by następnie przemaszerować do Kościoła pw. Matki Boskiej Kazimierzowskiej i św. Wawrzyńca, gdzie w tym roku obchodzony jest również Jubileusz 360 – lecia ślubów lwowskich Króla Jana Kazimierza. Mszę Świętą celebrował Ksiądz Biskup Senior Tadeusz Rakoczy, w asyście Kapłanów Dekanatu Milowskiego, w tym Dziekana i Proboszcza Parafii w Rajczy, księdza Franciszka Warzechy oraz Kapelanów Związku Podhalan. Ksiądz Biskup wygłosił również Homilię, w której podkreślił to wszystko, co ma znaczenie w życiu górala. Po Mszy Świętej złożone zostały kwiaty pod pomnikiem Honorowego Członka Związku, a teraz Patrona Związku, Świętego Jana Pawła II. Następnie odbył się uroczysty przemarsz w korowodzie do Hali Sportowej w Rajczy, gdzie wszystko było przygotowane na medal dla ponad sześciuset gości. Podczas Święconego odbyła się uroczystość odznaczenia zasłużonych działaczy Związku Podhalan: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski został odznaczony Władysław Motyka, Złotym Krzyżem Zasługi Adam Banaś i Maciej Motor – Grelok, Brązowym Krzyżem Zasługi Stanisław Lizak. Odznaczenia w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Spotkanie prowadziła Jadwiga Jurasz, kierownik zespołu „Grojcowianie”, a oprócz Grojcowian wystąpiły także inne góralskie zespoły: Ziemia Rajczańska, Rajcusie oraz Spod Rachowca.

Fotogaleria:
https://picasaweb.google.com/117579575612253049755/6280104331717715713
Wyrazy uznania należą się organizatorom Parafii w Rajczy, Urzędowi Gminy Rajcza, Zespołowi Szkół w Rajczy, Starostwo Powiatowemu w Żywcu i głównemu organizatorowi Oddziałowi Górali Żywieckich Związku Podhalan. To była szczególna uroczystość, która złotymi zgłoskami zapisuje się w działalności Związku Podhalan i wkomponowuje się w obchody 90 – lecia powstania Związku, które potrwają co najmniej do 9 października, kiedy to odbędzie się spotkanie jubileuszowe w Radziechowach, kolebce Związku na Żywiecczyźnie!

Autor: Piotr Motyka (Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich)

WYSTĄPIENIE WŁADYSŁAWA MOTYKI NA ŚWIĘCONYM W CZASIE JUBILEUSZ 90 – LECIA ZWIĄZKU PODHALAN NA ŻYWIECCZYŹNIE W DNIU 1 MAJA 2016 W RAJCZY!

Niek bydzie pokwolony Jezus Krystus!

(śpiew) Hej! Góry moje góry, wy moje kochane
widzym wos co rano, skoro jino wstane.
Hej! Kie wyńdym na jednom, drugo na mnie woło
a wsyndy tak piyknie, a wsyndy wesoło!

Ekscelencjo, Panie Ministrze, Pani Poseł do Europarlamentu, Łostomili Goście i Pielgrzymi!
W tyn piykny majowy cas, raduje sie serce i raduje dusa, ze telo norodu gromadzi sie godnie i siumnie w Rajcy, w której pokazuje sie dzisiok cało krasa bogactwa kultury góroli polskik. Łod wieków górole siedzom w Karpatak i pilnujom południowyk kresów Rzecypospolitej, bo Polska jest Ojcyznom nasom. I Rajca na tej mapie nasego kraju rysuje sie jako symbol honornej postawy góroli żywieckik w ciongu całyk wieków, Bo kie król Jan Kazimierz był w potrzebie, kie Ojcyzna jes w potrzebie, to Górole byli i som jes, jako nojlepso Ojcyzny straż. Dzisiok dziynkujymy Panu Bogu za nas jubileus i tyn dar górolskij i narodowej spólnoty. Dziynkujymy tez za nasyk poprzedników załozycieli Zwiazku Podhalan, bo trza było łodwagi i siły coby pobudzić lud górolski na nowo ku wyzsym cylom. Dziynkujymy ze kwardo trzymali sie Krystusowego Krzyza i swoje zywobycie z łoddaniem zawierzali Maryi, Matce i Królowej nasej. tez tutok w tym rajcańskim, królewskim kościele. Świyntujonc nas jubileus pamiyntomy i dziynkujymy Panu Bogu za Śluby lwowskie Króla Jana Kazimierza i jego prowdziwie królewski dar dlo góroli – cudowny łobroz Matki Bozej Kazimierzowskiej, który jes znakiem Jej niezawodnej łopieki nad nami i nasom żywieckom ziymiom na wieki. Roki lecom, casy sie zmiyniajom, a lud górolski trwo i dźwigo sie ku dumie i honórowi. Bo mo w tym pomoc swoik łoryndowników w niebie ze świyntym Janem Pawłem II – Honorowym Członkiem i Patronem Związku Podhalan. Łostomili, Wom tu tak licnie zgromadzonym i tym, co duchowo som dzisiok z nami skladomy serdecne, świontecne zycynia. Słowo podziynkowanio skladomy Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie. Panie Prezydencie! dziynkujymy piyknie za honorowy patronat nad jubileusem 90 roków Zwionzku Podhalan na Zywieccyźnie i krzepionce słowo do nos. I pytomy Wasego Posłannika coby Wom przekozoł, ze Rajca ceko, górole żywieccy cekajom i wiydzcie ze nie łodpuscom, bo kto puko tyn wystuko i kto ceko tyn doceko. Łostomiły Panie Prezydencie, Łostomiło Pani Prezydentowo pozdrowiomy z Rajcy i cekomy! Słowo podziynkowanio kierujymy do Jego Ekscelencyi Ksiyndza Biskupa Tadeusza Rakoczego, Honorowego Czlonka Zwionzku Podhalan. Ekscelencjo! Bóg zapłoć za Wasom posługe, za łojcowski na nos pozór i przykłod prowdziwego pielgrzymowanio wiary, tradycyi i kultury. Dziynkujymy Ćcigodnym Jegomościom i nasym Kapelanom z ksiyndzym Kapelanem Władysławem Zązlem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Kazimierzowskiej w Rajczy ks. dziekanem Franciszkiem Warzechą.
Posłance do Parlamentu Europejskiego Pani Jadwidze Wiśniewskiej, przedstawicielom Parlamentu RP, Rządu i Samorządów dziynkujymy za obecnoś i uświetniynie nasej urocystości. Scególne słowo podziynkowanio za wsparcie tego jubileusu kierujymy do władz Gminy Rajcza z Panem Wójtem Kazimierzem Fujakiem na cele. Na koniec dziynkujymy władzom Związku Podhalan w Polsce z Prezesem Andrzejem Skupniem na przodzie. Przy nim stajom delegacje i śtandary Oddziałów Związku i bratnik organizacji społecnyk: Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce, 3 śtandary Oddziału Górali Żywieckich ZP, Oddział Górali Śląskich, Oddział Maków Podhalański, Oddział Niedźwiedź, Oddział Nowy Targ, Oddział Oświęcim, Oddział Sidzina, Oddział Szaflary, Zarząd Główny Związku Polskiego Spisza, Bractwo Pielgrzymkowe Mysłowice, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Grupa Beskidzka GOPR, historyczny sztandar NSZZ „Solidarność” z Rajczy poświęcony w tym kościele 13 grudnia 1981 roku w dzień wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy, Gimnazjum im. Króla Jana Kazimierza w Rajczy, Koło Łowieckie „Głuszec” w Rajczy, Parafia Rycerka Górna, Polski Związek Hodowców Gołębi Oddział Węgierska Górka. Maj, polski maj, po górak, dziedzinak, po Polsce i świecie nowo pieśń sie niesie: „Maj młody maj, gdy kaśtany kwitnom kochom tyn kraj, wierze w tyn kraj,” I słychać młody, przepiykny górolski śpiyw „Grojcowian. „Ziymi Rajcańskiyj”, „Rajcusiów” i dzieci „Spod Rachowca”. I przybacuje sie staro górolsko śpiywka:

(śpiew) Żywiecki grónicki, hej, któzby wos nie kochoł,
któryzby któryzby, hej! zycio za wos nie doł.
Choćby mi dawali, hej! za wos złoto całe
za nic wos nie łoddom, hej, wy moje kochane.
I hu hu hu hu!

Bóg zapłoć!

źródło:
www.grojcowianie.org