Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Interdyscyplinarna Konferencja Góralska „W poszukiwaniu tożsamości”

Interdyscyplinarna Konferencja Góralska „W poszukiwaniu tożsamości”

Związek Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II  wraz z  Krakowskim Oddziałem Związku Podhalan im. Włodzimierza Wnuka  Radą Naukową Związku Podhalan  Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  Góral Studies Center – Centrum Badań Góralskich, Instytutem Neofilologii Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie  Towarzystwem Przyjaciół Orawy im. ks. Ferdynanda Machaya 

zapraszają na 

Interdyscyplinarną Konferencję Góralską  „W poszukiwaniu tożsamości” 

Konferencja naukowa poświęcona tożsamości góralskich wspólnot jest wyjątkowym wydarzeniem, które ma na celu zgłębienie bogatej historii, tradycji i kultury tych grup góralskich.  

Podczas konferencji naukowcy, badacze, regionaliści, aktywiści społeczni oraz przedstawicie środowisk twórczych, a także studenci spotkają się, by wymieniać się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym dawnych i współczesnych praktyk kulturowych mieszkańców gór. Dyskusje i prezentacje będą się skupiać na różnorodnych aspektach tożsamości, obejmując m.in. język, muzykę, sztukę, stroje, architekturę, zwyczaje, relacje społeczne, sferę wierzeń i wyobrażeń, a także współczesne wyzwania związane z zachowaniem i promocją kultury obszarów górskich. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, łącząc wiedzę z zakresu antropologii, historii, etnologii, socjologii, kulturoznawstwa, sztuk pięknych oraz innych pokrewnych dyscyplin. Ponadto, planowane są wydarzenia kulturalne towarzyszące konferencji. 

Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat tożsamości, wzmacniając przy tym więzi społeczne, promując dziedzictwo kulturowe oraz inspirując do dalszych badań i działań. Konferencja jest również skierowania do studentów, doktorantów oraz sympatyków gór i wszystkich, prowadzących badania z zakresu studiów nad Góralami i aspektami góralskimi. 

Termin: 18.06.2024, 13.00-19:00 

Miejsce: Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, ul. Mikołaja Kopernika 26,  Aula 412, poczęstunek w 501. 

Organizatorzy planują wydanie publikacji naukowej. Po zakończeniu konferencji zostaną przesłane wytyczne w tej kwestii. 

Patronat Honorowy: 

Marszałek Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski

Tomasz Homa SJ – Ojciec Rektor Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie Julian Kowalczyk – Prezes Związku Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II 

Rada Programowa: 

prof. dr hab. Stanisław Hodorowicz – Przewodniczący Rady Naukowej Związku Podhalan ks. prof. dr hab. Władysław Zuziak – UPJPII 

prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata – Rektor Politechniki Krakowskiej 

dr hab. Anna Bugajska, prof. UIK – Dyrektor Instytutu Neofilologii UIK dr hab. Anna Mlekodaj, prof. ANS – Wiceprzewodnicząca RN ZP 

dr hab. Barbara Surma, prof. UIK – Prodziekan ds. Studenckich i Organizacji Kształcenia UIK dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ 

dr hab. Grażyna M.T Branny, UIK – Centrum Badań Góralskich, Instytut Neofilologii UIK dr Marek Liszka, UIK – Gazda Góral Studies Center – Centrum Badań Góralskich mgr inż. Jerzy Kapłon – Prezes ZG PTTK 

Komitet Organizacyjny: 

Stanisława Trebunia-Staszel, UJ

Marek Liszka, UIK

Stefan Majerczak, KOZP

Wojciech Groń, ZG ZP

Paulina Podobińska, UIK

Kamila Rutkowska, UIK

Szymon Zajdel, UIK

Aleksandra Ziarko, UIK

Barbara Kos-Ferreira, UIK

Partnerem Głównym konferencji „W poszukiwaniu tożsamości” jest 

Województwo Małopolskie.