Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
III termin naboru tekstów na Hymn Górali

III termin naboru tekstów na Hymn Górali

Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce uprzejmie informuje, że w związku z niewyłonieniem w I oraz II terminie naborów laureata tekstu na Hymn Górali zostaje ogłoszony III termin naboru tekstów. Prace należy dostarczyć do dnia 30 września 2019r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu tekstu do biura Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce.

Przepisy dotyczące prac
1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 teksty napisane dowolną
techniką, w sposób czytelny.2. Do konkursu można zgłaszać jedynie oryginalne teksty, wcześniej
niepublikowane i nienagradzane.

3. Wszystkie zgłoszone utwory muszą być opatrzone pseudonimem lub godłem
tzn. grafiką. Nie należy podpisywać utworu żadną informacją, która
mogłaby wskazywać kim jest autor tekstu.

4. Do utworu opatrzonego pseudonimem lub grafiką należy dołączyć kopertę
również opatrzoną owym pseudonimem lub godłem, w której powinny znaleźć
się dane autora w celu identyfikacji
w przypadku nominacji na zwycięski tekst.

5. Powyższe dane będą dostępne wyłącznie dla organizatora, aż do chwili
wyłonienia zwycięzcy.

6. Tematyka utworów powinna nawiązywać do historii Związku Podhalan w
Polsce oraz jego zróżnicowania regionalnego pod względem członków
pochodzących z różnych subregionów Polski. Utwór powinien łączyć
wszystkie cztery Związki Podhalan tj. Związek Podhalan w Polsce, Związek
Podhalan w Północnej Ameryce, Związek Podhalan w Kanadzie, Związek
Podhalan w Austrii wraz z otwarciem na inne kraje, w których w
przyszłości może powstać Związek Podhalan.

7. Utwory należy przesłać na poniższy adres:
Związek Podhalan w Polsce Zarząd Główny
Al. Tysiąclecia 35
34-400 Nowy Targ
Z dopiskiem „KONKURS NA HYMN GÓRALI”

8. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor jest zobowiązany do podpisania
i przysłania do koordynatora konkursu następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez
organizatora w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z
1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie
utworów na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawa
autorskie łącznie z prawem do wykorzystania moich utworów w procedurze konkursowej, w publikacjach
oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.

9. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają
powyższych wymogów.

10. Zwycięzca konkursu zobowiązany będzie do przeniesienia  autorskich
praw majątkowych do utworów słownych na rzecz organizatora w pełnym
zakresie na podstawie odrębnej umowy

11. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów. Autorzy tekstów
przesłanych w I terminie w celu odzyskania prac proszeni są o kontakt
pod numerem telefonu 530 386 403 do dnia 30 września 2019r.