Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Bacowie u Ministra – o roli pasterstwa w nowej WPR

Bacowie u Ministra – o roli pasterstwa w nowej WPR

Szanowny Panie Ministrze,

W związku z pracami nad nową perspektywą finansową w rolnictwie oraz pracami nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej zwracamy się do Pana z prośbą o wysłuchanie głosu przedstawicieli Związku Podhalan w Polsce, który zrzesza w swojej organizacji m.in baców prowadzących tradycyjny kulturowy wypas owiec na terenach górskich, jak również prowadzi liczne działania oraz inicjatywy wspierające pasterstwo górskie, będące źródłem kultury regionów górskich. Tradycyjne zajęcia pasterzy to wielki skarb i świadectwo tożsamości, umiejętności
i prawdziwej wiary. To również baza do unikalnego krajobrazu kulturowego i przyrodniczego polskich gór i górali.

Rodziny bacowskie zajmujące się pasterstwem na co dzień wykazują nie tylko wielkie umiłowanie do tradycji oraz ojcowizny, ale również i ojczyzny. Bacowie stoją na straży gór, owiec i „świętej watry”, nadając jedyny w swoim rodzaju charakter górskiemu rolnictwu na terenie Polski, jak i w skali całych Karpat, są również dziedzicami dawnej kultury w skali światowej i kultywują tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Bacowie, a szczególnie ich praca, wpływa na mieszkańców terenów górskich, a dzięki znanym i lubianym tradycyjnym produktom regionalnym pasterze i ich stada owiec przyciągają grono sympatyków i turystów. Pasterstwo ma ogromny wpływ na zrównoważony rozwój górskich wsi i jest najbardziej ekologiczną formą zagospodarowania terenów górskich w rozumieniu rolniczym.

Jako Związek Podhalan w Polsce szanujemy i działamy na rzecz zachowania tradycji i nie boimy się wyzwań przyszłości. Dobrobyt górskich wsi nie może opierać się jedynie na turystyce
i świadczeniu usług, a specyfika pracy „na sałaszach” poprzez tradycyjny wypas nie zawsze umożliwia korzystanie z obecnych programów rolniczych. Często tradycyjne pasterstwo w ogóle nie jest uwzględniane w żadnych projektach ani strategiach. Jest to wyjątkowa działalność rolnicza nie mieszcząca się w utartych schematach i aby sprostać nowym wyzwaniom oraz pomóc w rozwoju i innowacji należy wdrożyć rolnicze programy wsparcia skierowane odpowiednio dla pasterstwa jako tradycyjnego gospodarowania na terenach górskich.

Z miejsca tuż obok Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej życzymy dużo zdrowia i satysfakcji z podjętej przez Pana funkcji, liczymy na wysłuchanie opinii baców i uwzględnienie koncepcji wsparcia dla pasterstwa w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej.

Z góralskim pozdrowieniem

Członek Prezydium Związku Podhalan
w Polsce ds. Pasterstwa
Piotr Kohut

Prezes Zarządu Głównego
Związku Podhalan w Polsce
Julian Kowalczyk

Fot. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi