preloder
Związek Podhalan

Oddział Skomielna Biała

Zarząd:
1. Prezes: Józef Urbańczyk
2. Wiceprezes: Janina Kluska
3. Sekretarz: Irena Gacek
4. Skarbnik: Maria Żur
5. Członek Zarządu: Józefa Karkula, Marta Augustyn

Komisja Rewizyjna:
1. Przewodniczący-Halina Kościelniak
2. Członek: Jadwiga Zając, Jan Kluska

Sąd Koleżeński:
1. Przewodniczący-Jadwiga Kowalczyk
2. Członek: Jadwiga Gacek, Władysława Plucińska

Kapelan:
Proboszcz Parafii SK. Biała-ks. Kanonik Ryszard Pawluś

KALENDARZ IMPREZ CYKLICZNYCH CAŁOROCZNYCH 2015R.:
Styczeń: Koncert kolęd i pastorałek na terenie Gminy
Udział zespołu „KORPIOŁKI”
Opłatek Oddziału ZP w Skomielnej Białej.
Urocz. Odpustowa-udział pocztu sztandarowego

Marzec: Małopolskie Spotkania Teatralne w Jabłonce
Udział Amatorskiego Zespołu Teatralnego.
Niedziela Palmowa wykonanie palmy przez dziecięcy Zespół „ Korpiołki”

Kwiecień: „Święcone” Oddziału ZP w Skomielnej Białej.
„Zagórzańskie Gody” Łużna-udział Amat. Zesp. Teatr.

Maj: Majówka Msza Św. przy kapliczce

Czerwiec: Uroczystość Odpustowa-udział pocztu sztandarowego.

Lipiec: Msza Św. na Luboniu Wielkim

Sierpień: Dożynki Parafialne i Gminne-udział zespołu „Korpiołki”
Festyn rodzinny- „Dzień Karpiela” ognisko, pieczenie ziemniaków i karpieli oraz występy zespołów działających przy ZP Skomielna Biała.

Wrzesień: Msza Św. Na „Polanie”

Październik: Małopolski Festiwal Teatrów Wiejskich-WIŚNIOWA
Udział Amatorskiego Zespołu Teatralnego

Listopad: „ZADUSZKI”
„ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”-uroczystości Gminne
Udział naszego Oddziału.
Rekolekcje ZP-udział naszego Oddziału

Grudzień: Uroczystość „Św. Mikołaja” zorganizowana dla dzieci
Występ zespołu „Korpiołki”
Przegląd kolęd i pastorałek zorganizowany przez Hufiec Pracy- występ
Gościnny Zespołu Korpiołki
Udział Dziecięcego Zespołu „Korpiołki” na Mszy Św. w okresie Świąt
Bożego Narodzenia.


Współpracujemy z:

PIYKNIE PYTOMY
przekaż 1% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia:  ZWIĄZEK PODHALAN W POLSCE
al. Tysiąclecia 35 pokój nr. 13, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 264 95 23 NR KRS: 0000050394

Konto nr: 18 8812 0005 0000 0000 0404 0001

Szybko i sprawnie.
Zachęcamy do samodzielnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000050394/?cel=Zarząd+Główny