I Małopolskie Spotkanie Regionów

W minioną niedzielę 4 września miało miejsce I Małopolskie Spotkanie Regionów zwane również I Pielgrzymką Lachów i Górali do Kalwarii Zebrzydowskiej. W wydarzeniu uczestniczyło 14 zespołó1) regionalnych z Sądecczyzny i Podhala oraz mieszkańcy tych regionów. Uroczystość rozpoczęła się występami zespołów regionalnych góralsko lachowskich, które zaprezentowały swoje barwne stroje, śpiew i taniec na scenie plenerowej przed […]