Dni Wilkowic – 22 czerwca 2019 r.

Zarząd Główny Związku Podhalan w Polsce serdecznie zaprasza na Dni Wilkowic współorganizowane przez Wieś Wilkowice, Stowarzyszenie Kulturalne „Wrota Beskidów” oraz Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach. 

II termin naboru tekstów na Hymn Górali

Prezydium Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce uprzejmie informuje, że w związku z niewyłonieniem laureata tekstu na Hymn Górali zostaje ogłoszony II termin naboru tekstów. Prace należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2019r. O terminowym złożeniu oferty decyduje data wpływu tekstu do biura Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce.