VIII Rekolekcje Góralskie

W dniach 18-20 listopada 2016 r. odbyły się ósme rekolekcje góralskie w Ochotnicy Górnej. Tematem przewodnim był ogólnopojęty konsumpcjonizm miedzy ochotą a pragnieniem: „Czy w niebie są supermarkety?”. Aby w sposób prosty i czytelny przekazać odbiorcy to po góralsku – „nazryć sie świata póki słuzom lata” będzie najtrafniejszym sformułowaniem. Inicjatorem i pomysłodawcą zorganizowania rekolekcji w […]

Mali Śwarni w Chicago

W dniach 9-20 listopada zespół „Mali Śwarni” przebywał w Chicago na zaproszenie Zarządu Głównego ZPPA , a celem wyjazdu był udział w XXXIV Festiwalu „Na Góralską Nute”.