Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Prof. dr hab. Jerzy Lis

Jesteś tutaj:

Prof. dr hab. Jerzy Lis

Jerzy Lis – Prof. dr hab. inż., z Akademią Górniczo-Hutniczą związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Cera- miki na kierunku inżynieria materiałowa, a od 1978 r. jest jej pracownikiem. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez łącznie 4 kadencje pełnił funkcję pro- dziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje był prorektorem ds. współpracy. Od 2020 r. pełni urząd rektora AGH. W swojej działalności badawczej prof. Jerzy Lis specjalizuje się w inży- nierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem rzeczy- wistym Polskiej Akademii Nauk.

Jest członkiem prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polski, przewodniczącym Komisji Międzynarodowej KRASP oraz wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Krakowskich Szkół Wyższych. Należy także do Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w licznych naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” i „Fellow of the American Ceramic Society” oraz prestiżową nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society. Prof. Jerzy Lis jest również wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego.

W latach 2005–2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski