Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Oddział Dział

Jesteś tutaj:

Oddział Dział

Data powstania Oddziału: 10.04.1932 r., reaktywacja: 13.03.2012 r.

Skład Zarządu Oddziału:

Prezes – Beata Burdyn

Wiceprezes – Joanna Habas

Sekretarz – Sylwia Wesołowska

Skarbnik – Przemysław Wesołowski

Członkowie Zarządu – Marcin Dzielski, Krzysztof Gal

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – Celina Tokarz

Zastępca przewodniczącego – Beata Gal

Sekretarz – Władysława Włodarczyk

Członkowie – Beata Wójcik, Katarzyna Zienkiewicz

Kapelan:

Ks. Wojciech Głowa

Działalność Oddziału:

Przy Oddziale ZP Dział działa zespół Dzielanie, którego kierownikiem jest Przemysław Wesołowski. Stałymi imprezami organizowanymi przez Oddział ZP w Dziale są Opłatek i Święcone. Oddział współpracuje z Gminą Czarny Dunajec, m.in. przy wspólnej pracy nad zadaniem publicznym „Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego”.