Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Oddział Białka Tatrzańska

Jesteś tutaj:
Oddział Białka Tatrzańska

Oddział Białka Tatrzańska

Data powstania Oddziału: 30.11.1980 r., reaktywacja pierwsza: 12.12.1990 r., druga reaktywacja 1.04.2017)

 

Skład Zarządu Oddziału:

 

PrezesTadeusz Piszczek

 

Wiceprezesi – Teresa Remiasz, Maria Kuruc

 

Sekretarz – Magdalena Piszczek-Nowobilska

 

Skarbnik – Władysław Piszczek

 

Chorąży – Stanisław Dziubas

 

Członkowie – Helena Topór, Małgorzata Kuchta, Ewa Piszczek, Anna Waliczek

 

Skład Komisji Rewizyjnej Oddziału:

 

Przewodnicząca –Anna Furczoń

 

Wiceprzewodnicząca – Barbara Łętowska-Hyła

 

Sekretarz – Katarzyna Naglak

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej – Małgorzata Dziubas, Józef Budz

 

Skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału:

 

Przewodniczący – Stanisław Remiasz

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego – Adam Furczoń, Krzysztof Dziubas, Anna Piszczek-Wacław, Anna Łacniak

 

Delegaci:

 

Tadeusz Piszczek, Helena Topór, Barbara Łętowska-Hyła.

 

Poczet sztandarowy – Stanisław Dziubas, Władysław Waliczek, Bogumił Migiel.

 

Kapelan:

 

Ks. kanonik Jan Byrski

 

Osoby szczególnie zasłużone:

 

Zasłużony dla kultury Podhala: Teresa Remiasz, Janina Wacław.

 

Działalność Oddziału:

Przy Oddziale działają: zespół „Białcanie”, zespół „Mali Białcanie oraz „Zyngierki Białcanskie”, którego kierownikami są Teresa i Stanisław Remiaszowie, a instruktorami Janina Wacław i Stanisław Remiasz Ponadto członkowie Oddziału zasilają grupę teatralną „Coz teroz bedziy?”.

Do stałych, cyklicznych uroczystości organizowanych przez Oddział zaliczyć można coroczny Opłatek.Uroczystości i imprezy współorganizowane przez Oddział to: Wybór Harnasia Roku, Konkurs poezji im. Hanki Nowobielskiej, Przepatrzowiny w zespole „Mali Białcanie”, Festyn Białczański.