Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp1
zp3
zp4
zp5

Aktualności Związku Podhalan w Polsce

Jesteś tutaj:
Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera
14
sierpień, 2024
Start godzina: 23:00

Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera

Miejsce:

Zapraszamy do udziału w 29. Konkursie Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera – Ludźmierz 2024.

Regulamin:

W Konkursie mogą uczestniczyć piszący w gwarze i w języku literackim. Nadsyłane utwory nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane i winny być napisane samodzielnie. Autor może przesłać maksymalnie dwa utwory. Każdy wiersz winien być podpisany wyłącznie GODŁEM. Godło, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, dokładny adres, a w przypadku młodzieży – wiek autora oraz telefon i adres rodzica lub opiekuna prawnego, należy podać w osobnym załączniku. Do tego załącznika autor dodaje również oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na 29 Konkurs Poezji Religijnej im. ks. prof. Józefa Tischnera. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach”. Jeden autor używa jednego godła. 

Wiersze przesyłamy wyłącznie pocztą elektroniczną na adres naszego Oddziału – zp.ludzmierz@wp.pl – w temacie wpisując 29 KPR, plus trzy załączniki:

1 – pierwszy wiersz podpisany godłem,

2 – drugi wiersz podpisany godłem,

3 – godło, imię i nazwisko oraz adres, telefon i oświadczenie.

Wiersze,  czyli załączniki 1 i 2, należy przesłać organizatorom Konkursu w pliku tekstowym otwartym do edycji. Wiersze spełniające wszystkie zasady niniejszego regulaminu, ocenione będą w jednej kategorii, w której Jury zwróci uwagę na wartość poetycką oraz siłę wyrazu religijnych przeżyć i przekonań.

 

Termin nadsyłania utworów upływa 15 czerwca 2024 roku

Po posiedzeniu Jury, autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy będą zawiadomieni, że zostali laureatami naszego konkursu, bez podania miejsca.

Wyniki konkursu będą ogłoszone przed Pasterką Maryjną tj. o godz. 23.00 w nocy z 14 na 15 sierpnia 2024 roku. Wyróżnione utwory będą wykonane a ich autorzy otrzymają, dyplomy oraz Wybór wierszy XXIX Konkursu Poezji Religijnej im. ks. prof. J. Tischnera.