II Małopolskie Spotkanie Regionów

Po raz drugi odbyło się Małopolskie Spotkanie Regionów, czyli pielgrzymka góralsko-lachowska do Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W wydarzeniu wzięło udział ponad tysiąc osób z całego województwa. Uczestniczyli w nim także: marszałek Witold Kozłowski, poseł na Sejm RP Patryk Wicher, senator Andrzej Pająk, burmistrz Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyn Ormanty oraz samorządowcy z pow. wadowickiego. II Małopolskie Spotkanie Regionów rozpoczęła msza św., po […]