Wiosenne Święto Bacowskie w Ludźmierzu

W niedziele 23.04.23r. do ludźmierskiej bazyliki przybyli tłumnie bacowie, juhasi z rodzinami oraz goście, aby pokłonić się MB Ludźmierskiej i prosić o dobry rok dla pasterstwa. Po mszy świętej było poświecenie baców, kierdla owiec oraz uroczyste ogłoszenie przez przedstawiciela Marszałka Województwa Małopolskiego o tegorocznym wsparciu kulturowego wypasu owiec w naszym województwie.

Święcone w Szaflarach

23 kwietnia 2023 r. w Szaflarach odbyło się święcone Oddziału, w którym wzięli udział Prezes ZP Julian Kowalczyk oraz Chorąży ZG ZP Robert Chowaniec. Po wspólnej modlitwie podczas mszy świętej, wszyscy goście udali się na poczęstunek. W ramach wydarzenia miało miejsce także uroczyste przyjęcie nowych członków Oddziału ZP w Szaflarach i wręczenie im legitymacji członkowskich […]