Spotkanie opłatkowe oraz 25-lecie poświęcenia sztandaru w O/ZP w Starem Bystrem

Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkania opłatkowego połączonego z uroczystością 25-lecia poświęcenia sztandaru w Oddziale ZP w Starem Bystrem. Wspólne świętowanie rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez kapelana Związku Podhalan ks. Władysława Zązla, a następnie odbyła się część artystyczna wydarzenia, czyli występy młodzieży góralskiej, łamanie się opłatkiem, życzenia oraz wspólne kolędowanie.

Opłatek w Oddziale ZP w Czarnym Dunajcu

Dnia 28 stycznia 2023 r. w Czarnym Dunajcu odbył się opłatek Oddziału ZP w Czarnym Dunajcu. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w oprawie góralskiej w kościele parafialnym w Czarnym Dunajcu, podczas której obecni byli m.in. Prezes Związku Podhalan w Polsce Julian Kowalczyk oraz członkowie Oddziałów ZP ze sztandarami. Kolejna część oddziałowego Opłatka miała miejsce w […]

Posiedzenie Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce

26 stycznia br. w „Ludówce” w Kościelisku odbyło się posiedzenie ZG ZP. Posiedzenie otworzył Prezes ZP w Polsce Julian Kowalczyk, który powitał wszystkich zebranych, po czym zaprosił zgromadzonych do wspólnego odśpiewania Hymnu Górali. Następnie odbyła się prezentacja Oddziału ZP w Kościelisku, a także nowych Prezesów Oddziałów ZP – w tym Prezes nowoutworzonego Oddziału Związku Podhalan […]