Sekretariat w Ludźmierzu

ul. Jana Pawła II 116,
34-471 Ludźmierz

tel. kom. 530 386 403

Środa: 900 - 1800

Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 900 - 1500

Opłatek Związku Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II

Dnia 8 stycznia 2023 r. odbyła się uroczystość Opłatkowa Związku Podhalan w Polsce im. Świętego Jana Pawła II. W tym roku uroczystość miała miejsce w Katowicach i była niejako zwieńczeniem Roku Górali w Województwie Śląskim. Uroczystość Opłatkowa tradycyjnie rozpoczęła się Mszą Świętą w oprawie góralskiej z udziałem licznych delegacji i pocztów sztandarowych Związku Podhalan, której […]

Opłatek Związek Podhalan – Oddział Obidza

Czas opłatkowy w Oddziałach Związku Podhalan nabrał rozpędu. W sobotę 7 stycznia br. na opłatkowej mszy świętej w parafialnym kościele w Obidzy spotkali się górale sądeccy z miejscowego Oddziału oraz zaproszeni goście reprezentujący sejm RP i lokalne władze samorządowe. W imieniu Zarządu Głównego ZP w opłatkowym spotkaniu w Obidzy uczestniczył Prezes ZP, zaś gospodarzem był […]

Opłatek Związek Podhalan Przy Sanktuarium Maryjnym na Krzeptówkach

Opłatkowe posiady członków Związku Podhalan działającego przy Sanktuarium na Krzeptówkach rozpoczęto tradycyjnie od mszy świętej w Sanktuarium Maryjnym, po czym wszyscy zebrani przeszli do sali przy kościele, aby obejrzeć występ kolędników góralskich, połamać się opłatkiem i złożyć sobie życzenia. Życzenia świąteczne złożyli m.in. prezes Oddziału ZP Dawid Kadłub oraz Prezes Zarządu Głównego ZP Julian Kowalczyk. […]

„Wspólne kolędowanie górali Europie i całemu światu” w Skrzypnem.

Skrzypne na Podhalu stało się 6 stycznia br. jednym z kilku miejsc w Polsce, gdzie miało miejsce wspólne polsko- słowacko- czeskie kolędowanie górali Europie i całemu światu. Zadania tego podjął się Oddział Związku Podhalan w Skrzypnem wraz z grupą śpiewaczą „Skrzypnianki”. Przebieg wydarzenia sfilmowała TV Podhale, dokumentację fotograficzną zapewnili też przedstawiciele ZP, który jako inicjator […]