Posiedzenie Rady Naukowej i Prezydium ZP

Kolejne, po krakowskim (19.10.), spotkanie członków Rady Naukowej odbyło się 17.11.22r. w Nowym Targu w siedzibie „miastowego” Oddziału ZP. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady – prof. Stanisław Hodorowicz a poza grupą regionalistów z Rady Naukowej obecni byli członkowie Prezydium ZP. I podobnie jak w Krakowie wśród omawianych tematów znalazły się plan i zakres współpracy dotyczący m.in. […]

Jubileusz XV-lecia Związku Podhalan Oddział Kamienica im. ks. prof. J. Tischnera

Dnia 19.11.2022 roku Oddział ZP w Kamienicy obchodził swoje 25-lecie. W uroczystym jubileuszu wzięli udział Prezes Związku Podhalan w Polsce Julian Kowalczyk oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele Oddziałów Związku Podhalan i władze samorządowe. Jubilatom serdecznie gratulujemy, życząc tym samym kolejnych sukcesów!

Spotkanie górali z Polski i Węgier

Odpust parafialny 28.10. br. w kościele p.w. Szymona i Judy Tadeusza w Białce Tatrzańskiej stał się okazją do spotkania potomków górali polskich, którzy ponad 300 lat temu emigrowali z Podhala i ze Spisza na Węgry, z mieszkańcami Białki i okolic skąd pochodzili wspomniani migranci. Co roku górale z Polski przyjeżdżaja końcem lipca na odpust w […]