25-lecie Związku Podhalan Oddział Sidzina i 100-lecie Związku Podhalan Oddział Dębno

Za nami dwa jubileusze Oddziałów Związku Podhalan. 25 września ZP w Sidzinie świętował 25-lecie swojej działalności. Po uroczystej mszy świętej miało miejsce posadzenie Dębu Papieskiego związanego z udziałem górali w III Powstaniu śląskim. Wśród licznie zgormadzonych gości znaleźli się przedstawiciele Dyrekcji Lasów Państwowych, ZG ZP – z prezesem Julianem Kowalczykiem, sekretarzem Kazimierzem Bielakiem, chorążym Robertem […]