Obchody XXII rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera

26 czerwca w Łopusznej odbyły się obchody XXII rocznicy śmierci ks. prof. Józefa Tischnera. Zebrani złożyli kwiaty przy grobie ks. prof. Tischnera, a następnie uczestniczyli w mszy świętej za duszę księdza profesora. Związek Podhalan w Polsce reprezentowali Prezes Związku Podhalan Julian Kowalczyk, Wiceprezes ZGZP Piotr Gąsienica, Prezesi: Oddział ZP w Krakowie, Oddział ZP w Nowym […]