Dzień Kliszczaka – uroczyste odsłonięcie Pomnika Matek Oddanych Dzieciom

Serdecznie zapraszamy na Święto Kliszczaka w Pcimiu, które odbędzie się już w tę sobotę! W ramach tej uroczystości będzie miało miejsce szczególne wydarzenie – odsłonięcie i poświęcenie pomnika Matek Oddanych Dzieciom, którym patronuje Katarzyna Smreczyńska, matka Władysława Orkana i Stanisława Smreczyńskiego, odznaczająca się szczególnym matczyną miłością i poświęceniem. Kobieta przemierzała pieszo raz w miesiącu drogę […]