Spotkanie baców

W miniony czwartek w Domu Podhalańskim odbyło się spotkanie baców. Tematem spotkania było m.in. Szlak Kultury Wołoskiej – omówienie założeń projektowych, bacowanie, muzyka, architektura, krajobraz Bacowanie – przygotowanie wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa, Karty dziedzictwa wołoskiego – zajęcia warsztatowe.