160-lecie objawień na Wiktorówkach.

W czasie 2 dni konferencji pod nazwą „160-rocznica objawienia na Wiktorówkach” zorganizowanej przez Tatrzańską Agencję Rozwoju, Promocji i Kultury w ramach Międzynarodowego Forum Górskiego ok. 30 prelegentów przedstawiło w swoich wystąpieniach tło, powstanie i rozwój kultu, duchowe i materialne dziedzictwo kultu oraz świadectwo opisywanego wydarzenia i miejsca. Prezes ZG Związku Podhalan w swoim wystąpieniu przybliżył […]