Życzenia świąteczne Prezesa Związku Podhalan

Winsujym, winsujym, na scynście, na zdrowie Na to Boze Narodzynie. Zeby my się mogli docekać Drugiego Bozego Narodzynio We scyńściu, we zdrowiu, Przi dobrym pokoju, W mniyjsyf grzychaf, w wiynksyf radościaf, Boskif miłościaf, W hojnijsyf,a urodzajnijsyf rokaf, Jako my przezyli. Nief będzie pofolony Jezus Chrystus.