Powrót do tradycji prowadzenia różańca przez Związek Podhalan w Polsce.

W minioną niedzielę nowo wybrany prezes Związku Podhalan Julian Kowalczyk wraz z ustępującym Prezesem Andrzejem Skupniem uczestniczyli w nabożeństwie różańcowym w Nowym Bystrym. Nabożeństwo pod przewodnictwem Kapelana Zarządu Głównego ks. Władysława Zązla po raz pierwszy od kilku lat znów poprowadzili członkowie Oddziału w Nowym Bystrym