Konkurs na słowa Hymnu Górali – Komunikat

Informujemy, iż do Biura Zarządu Głównego Związku Podhalan w Polsce napłynęło 135 tekstów na Hymn Górali. W I etapie komisja wyłoniła 32 teksty, następnie do 31 Maja 2019 z tych tekstów zostanie wyłonionych 3 teksty do ścisłego finału.