Odpust i Dożynki Parafialne w Skomielnej Czarnej oraz 30 pielgrzymka Kołomyjan

26 sierpnia nasza parafia świętowała swój drugi odpust parafialny. Chociaż patronką parafii jest Matka Boża w tajemnicy Nawiedzenia, to fakt posiadania kopii cudownego obrazu jasnogórskiego z Kołomyi jest dla nas okazją do świętowania i dziękczynienia za opiekę, jaką Matka Boża przybyła z Kresów roztacza nad naszą parafią.