I Sejm Związku Podhalan w Kanadzie

Odbył się I Sejm Związku Podhalan w Kanadzie. Udział w nim wzięli delegaci z Oddziałów : Edmonton, Calgary, Vancouver ,Oshawa i Orangeville oraz z członków Związku Podhalan działających przy Zarządzie Głównym w Toronto.