ZP partnerem w międzynarodowym projekcie „Szlak kultury wołoskiej”

Ruszyła realizacja polsko-słowackiego projektu z Interregu pod nazwą „Szlak kultury wołoskiej”. Partnerami projektu przewidzianego do realizacji w latach 2017-2018 są zarówno wojewódzkie samorządy (Małopolska, Podkarpacie, Śląskie) oraz słowackie kraje (Żyliński, Preszowski) jak i organizacje jak np. Związek Podhalan.