Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Akcja odbywa się pod Patronatem Honorowym Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka Zwracamy się do Was jako władze Zarządu Głównego Związku Podhalan i Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w przeddzień 1050 rocznicy Chrztu Polski z prośbą o wzięcie udziału w naszej wspólnej akcji upamiętniającej to historyczne wydarzenie.