Pamięci dr Jana Bednarskiego

Wspomnienie dr Jana Bednarskiego w jego 90 rocznicę śmierci – posiady Związku Podhalan Oddział w Nowym Targu