preloder
Związek Podhalan

Oddział Zaskale

Zarząd:
Przew. Andrzej Tylka
V-ce przew : Wacław Cetera, Jacek Król
Sekretarz : Aniela Król
Skarbnik : Małgorzata Gacek

Komisja Rewizyjna :
Przew: Aniela Węgrzyniak

Imprezy cykliczne:
Opłatek


Współpracujemy z: