preloder
Związek Podhalan

Oddział Warszawa

Oddział w Warszawie liczy obecnie 25 członków, a jego historia sięga roku 2008. Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu (9 IX 2016r.) ukonstytuował się nowy zarząd w składzie: Łukasz Zięba, prezes Oddziału i delegat na Zjazd Podhalan, wiceprezes Zarządu Oddziału Jolanta Stępniak, Krzysztof Radkowski – sekretarz, skarbnik – Anna Raszkiewicz, Piotr Kosyl członek Zarządu Oddziału. Posługę kapelana oddziału przyjął ks. Stanisław Zarosa SAC, proboszcz i kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.

Działalność Oddziału to popularyzacja obyczajowości, pieśni i gwary góralskiej poprzez systematyczną organizację występów kapel (ostatnio gościliśmy Harnasi z Suchego i 9 SIYŁ), wymiany młodzieży (we wrześniu i lutym), współpracę w zakresie promocji produktów regionalnych, a także integrację osób pochodzących z Podhala, a zamieszkujących w stolicy (Opłatek Oddziału odbył się 22 I).

Dla wszystkich uczestników ostatniego Walnego Zebrania wielkim wyróżnieniem była obecność Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan P. Andrzeja Skupnia, który zwrócił uwagę na to, że „tam jest sprawa, gdzie są ludzie”, dzięki którym kultura i wiara trwają, stając się dziedzictwem dla następnych pokoleń.

Wszystkich Góroli zamieszkujących w Warszawie i na Mazowszu, a także miłośników naszej kultury serdecznie zapraszamy w swoje szeregi:

podhalanie.warszawa@gmail.com lub tel. 602 196080


Współpracujemy z:

PIYKNIE PYTOMY
przekaż 1% swojego podatku na rzecz stowarzyszenia:  ZWIĄZEK PODHALAN W POLSCE
al. Tysiąclecia 35 pokój nr. 13, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 264 95 23 NR KRS: 0000050394

Konto nr: 18 8812 0005 0000 0000 0404 0001

Szybko i sprawnie.
Zachęcamy do samodzielnego rozliczenia z Urzędem Skarbowym
https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000050394/?cel=Zarząd+Główny