preloder
Związek Podhalan

Oddział Tylmanowa

Zarząd:
Prezes: Zofia Piszczek
V-ce Prezesi: Maria Ziemianek, Tadeusz Hebda
Sekretarz: Zofia Brzeźna

Komisja Rewizyjna:
Przewod.: Maciej Mikołajczyk
Zastępca Przew.: Maria Piszczek
Sekretarz: Anna Piszczek
Członkowie: Wojciech Piszczek, Maria Bodziarczyk
Skarbnik: Zofia Ziemianek
Kronikarz: Stanisława Piszczek

Strona WWW
zptylmanowa.pl


Współpracujemy z: